جشنواره افق نو اعتراض به ماهیت و تفکر صهیونیسم استکلودیا موتی در گفتگو با بسیج:

جشنواره افق نو اعتراض به ماهیت و تفکر صهیونیسم است

فیلسوف و استاد سابق دانشگاه آمریکا گفت: جشنواره افق نو اعتراض به جنبش، ماهیت و تفکر صهیونیسم است.

"کلودیا موتی" فیلسوف و استاد سابق دانشگاه آمریکا در خصوص برگزاری جشنواره افق نو به خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری بسیج، گفت: جشنواره افق نو اعتراضی‌است به جنبش، ماهیت و تفکر صهیونیستی و برگزار نشدنش برای من بسیار تعجب برانگیز بود.
 
وی ادامه داد: امیدوارم در برگزار نشدن جشنواره افق نو رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد چرا که این همایش نقش بسیار مهمی در شناساندن ریشه‌های صهیونیسم داشت.
 
موتی تصریح کرد: نه تنها فلسطینی‌ها بلکه همه دنیا سعی دارند که خودشان را از دست صهیونیسم نجات دهند و افق نو می‌توانست به این موضوع کمک کند.

انتهای پیام /