وی تصریح کرد:نظام آموزش وپرورش نیز هم راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی به تاسی از فرمان رهبری مبنی بر حفظ عظمت ایران،اقتدار جمهوری اسلامی وشکست ناپذیری ملت ،با اهداف تربیتی درمدارس رسالت خود را با جدیت پیش خواهد برد.

این مسئول خاطر نشان ساخت:بسیج این حوزه ازآموزش وپرورش با فعالیت هایی درقالب نشست های بصیرتی،برگزاری دوره های ضمن خدمت،همایش ها،رسیدگی به دانش آموزان آسیب پذیر،فعالیت آموزشی خیرین بسیجی وبرگزاری جشنواره ها تاکنون توانسته است به نحو شایسته ای ایفای وظیفه کند.

شایان ذکراست دراین اجتماع باشکوه که با نام تجمع عاشورایی محمد رسول الله 2 مزین گشته است ، 300فرهنگی ودانش آموزبسیجی ازآموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس شرکت نمودند.