سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
میزان رضایتمندی شمااز خبرگزاری بسیج قزوین چقدر می باشد؟
خوب
10.23%
متوسط
1.82%
ضعیف
87.95%
تعداد کل آراء : 1594

میزان رضایتمندی شمااز خبرگزاری بسیج قزوین چقدر می باشد؟
آیا صهیونیسم جهانی و ناتوی فرهنگی از عملکرد وزارت ارشاد ناراضی است؟