دومین کاروان دانشجویی سیستان وبلوچستان به مناطق عملیاتی اعزام شد

مسوول سازمان بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان گفت:دومین  کاروان راهیان نور دانشجویان بسیجی خواهر وبرادر  استان متشکل از 400نفر بوسیله نه  دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شد.

به گزارش خبر نگار خبر گزاری بسیج،  علیرضا کیخا افزود: اعزام کاروان های راهیان نور دانشجویی برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور هر ساله در اسفند ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: در دومین اعزام دانشجویان بسیجی خواهر وبرادر بیش از 400دانشجو از دانشگاههای پیام نور،دانشگاه آزاد،علمی کاربردی وهاتف به مدت یک هفته جهت باز دید ب مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.
وی با بیان اینکه اعزام دانشجویان سیستان و بلوچستان به مناطق عملیاتی جنوب در سه مرحله است ادامه داد این اعزام ها با هدف ایجاد روحیه خودباوری، آشنایی با فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت، تبیین زوایای مختلف و پنهان جنگ و آشنایی با واقعیت ها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس اجرا می شود..

مسوول سازمان بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان گفت: دانشجویان استان در مدت هفت روز سفر خود به جنوب کشور از مناطق عملیاتی شلمچه، دو کوهه، طلایه، فتح المبین، هویزه و اروند بازمانده از هشت سال دفاع مقدس دیدن خواهند کرد.

وی افزود:  در این اعزام تعداد 6دستگاه اتوبوس ویژه خواهران و3دستگاه ویژه برادران است