به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس
عیادت از بیماران

به گزارش خبر نگار خبر گزاری بسیج: همزمان با پنجمین روز از گرامی داشت سی وپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس پاسداران وبسیجیان سپاه شهرستان زهک از بیماران بستری شده در بیمارستان این شهرستان رفتند.

سرهنگ پاسدار ابراهیم باغبانی فرمانده سپاه شهرستان زهک گفت: عیادت از بیماران یکی از کارهای نیک وپسندیده ای است که اسلام وقرآن به آن سفارش زیادی کرده اند.

وی با اشاره به این مطلب که عیادت از بیماران باید در جامعه نهادینه شود وترویج وتوسعه داده شود افزود: عیادت از بیماران ودلجویی از آنها باعث می شود که روحیه ی تازه گرفته وبهتر با بیماری مقابله کنند.

وی در ادامه نیز بر تجهیز امکانات رفاهی بیشتر در بیمارستان تاکید کرد.

در پایان مسئولین از بخش دیالیز بیمارستان زهک عیادت کردند.