عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با «بسیج»مطرح کرد
تأکید ویژه اسلام بر درختکاری و احیای جنگل ها و مراتع

تأکید ویژه اسلام بر درختکاری و احیای جنگل ها و مراتعآیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و درختکاری در اسلام بیان داشت: در حال حاضر تخریب و آلوده کردن محیط زیست اعم از آلودگی صوتی، پسماندهای پزشکی، صنعتی، و خدماتی در حدی است که موجب تهدید و زیان رساندن به جان و زندگی انسان ها شده است.

وی افزود: اسلام آلوده کردن و تخریب محیط زیست را به شدت منع کرده است طبق دستور اسلام حتی در جنگ ها هم تخریب محیط زیست جایز نیست و اسلام ضامن شرعی حفظ محیط زیست انسان و حیوانات است.

آیت الله کعبی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم ابراز داشت: قرآن کریم در آیه ای در رابطه با حکامی که اگر سلطه یابند نسل بشریت و محیط زیست را نابود می کنند می گوید تخریب محیط زیست بشریت از مصادیق فساد فی الارض است. لذا میراث مشترک بشریت و از جمله محیط زیست اسلامی انسانها حق عمومی و حق بین المللی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اسلام همواره انسان ها را به داشتن محیط زیستی پاک و تمیز و عاری از آلودگی تشویق می کند گفت: درختکاری، احیای جنگل ها و مراتع در اسلام بسیار تاکید شده و در این رابطه روایات بی شماری وجود دارد.

آیت الله کعبی تاکید کرد: اسلام درباره درختکاری بویژه درخت هایی که برای بشریت نفع دارند سفارش کرده و هر گونه اقدامی که موجب سود رساندن به موجودات باشد از مصادیق احسان و نیکی به جامعه بشری به شمار می رود.