عکس/دیدارفرماندهان‌ارتش‌باامام‌خامنه‌ای

منبع: khamenei.ir