یک استاد دانشگاه در گفتگو با «بسیج» مطرح کرد
لزوم فرهنگ سازی جدی برای مقابله با مصرف گرایی در جامعه

جلال بازرگان مسئول سازمان بسیج اساتید زنجان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با تبعات و آثار زیانبار تجملات و مصرف گرایی در جامعه اظهار داشت: تجملگرایی آثار و تبعات بسیار منفی در جامعه خواهد گذاشت.

وی افزود: از آثار مخرب این معضل می توان به از بین رفتن تولید و اشتغال اشاره کرد. فردی که محصولی تولید نمی کند و زحمتی نمی کشد به راحتی مصرف می کند و به یک مصرف گرا در جامعه تبدیل می شود.

مسئول سازمان بسیج اساتید زنجان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش عظیمی از اقشار مردم از وضعیت فعلی اقتصاد کشور رنج می برند همین تجملگرایی آسیب بزرگی به قشر ضعیف و متوسط جامعه و افرادی که امنیت شغلی ندارند وارد خواهد کرد.

بازرگان بیان داشت: برای جلوگیری از مصرف گرا شدن جامعه باید فرهنگ سازی جدی و عمیقی انجام داد و با تقویت باورهای دینی مردم، این معضل را به حداقل رساند تا شاهد عواقب و تبعات خطرناک آن در جامعه ما که یک جامعه اسلامی است نباشیم.