برگزار شد :
بازدید از طرح های هجرت شهرستان مینودشت/ تصویر
به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان، مسئول بسیج سازندگی ، مسئول سیاسی ، ناظر بسیج دانش آموزی ، از طرح های هجرت 3 این شهرستان بازدید کردند.

مدارس امیر کبیر ، قدس و مدرسه شهید ایوب بشارتلو در روستاهای گوگل و ده حسنخان از جمله طرح های باز سازی است که در طرح هجرت 3 امسال در شهرستان مینودشت پیگیری می شود و مورد بازدید قرار گرفتند.

در این بازدید مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مینودشت گفت:هدف از اجرای طرح هجرت 3 ، در وهله نخست آموزش دانش آموزان با مشاغل است.

سروان پاسدار محمد قزلسفلی افزود: هدف دیگر برگزاری این طرح ارائه خدمت در غالب نوسازی و بازسازی مدارس است که توسط بسیج سازندگی پیگیری می شود.

 
انتهای پیام/