پیگیری رفع مشکلات روستای غرابی علیادرهندیجان

احسان شعبانی شب جمعه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در هندیجان اظهار کرد:روستای غرابی علیا با ۲۵خانوار نزدیک ترین روستای پایین دست است  که نیاز به یاری وکمک مسؤولان شهرستان را دارد.

وی افزود:بیشترین مشکلاتی که در حال پیگیری از سوی اعضای شورای اسلامی روستا غرابی علیا هست آب رسانی ولوله کشی وآسفالت جاده است.

وی بابیان نیاز همکاری مردم ومسؤولان در تکمیل مسجد گفت:مسجد روستای غرابی علیا از یکی از مساجد قدیمی این روستا هست که برای تکمیل این مسجد نیاز به مشارکت مردم ومسؤولان دارد.

شعبانی عضو شورای اسلامی روستای غرابی علیادر هندیجان عنوان کرد:منازل اهالی روستا نیاز به گاز کشی دارند که امیدوارم دراین باره اقداماتی بشود اگر به این روستا توجهی شود مطمعنا در آینده شاهد رونق این روستا خواهیم بود.