پیگیری «بسیج» از اوضاع کار و اشتغال_3
بیکاری تبدیل به معضل اصلی خانواده ها شده است/دانشگاه های مملو از دانشجو در انتظار بازار کار

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج: اشاره: بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار کشور نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال مجموع بیکاران و شاغلان کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بوده که از این تعداد ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر نیز بیکار بوده‌اند.

بر پایه این گزارش، از ۲۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۳۱ مرد فعال در بازار کار کشور، ۲ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۷۶ نفر از مردان کشور در صف بیکاری قرار دارند و ۱۹ میلیون و ۵۵ هزار و ۳۵۵ نفر نیز شاغل بودند.

همچنین از مجموع ۵ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۹۷ نفر زن فعال در بازار کار کشور نیز یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۹۷ نفر بیکار و ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر شاغل هستند. همچنین ۱۹ میلیون و ۶۰۳ هزار نفر از کل بیکاران و شاغلان کشور در شهرها و ۷ میلیون و ۷۱ هزار نفر نیز در روستاهای کشور سکونت دارند.

 بیکاری تبدیل به غده سرطانی شده است/دانشگاه های مملو از دانشجو در انتظار بازار کار

نرخ بیکاری شهرها ۱۴.۴ درصد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری در روستاها (۷.۸ درصد) است. در عین حال، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۸.۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ ساله ها نیز به عنوان مهمترین گروه جوینده شغل در کشور ۲۶.۴ درصد است که نسبت به میانگین نرخ بیکاری کشور که ۱۲.۶ درصد است، ‌ به بیش از ۲ برابر رسیده است.

نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در فصل بهار امسال ۲۱.۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۴۴.۶ درصد بود. بخش کشاورزی ۱۸.۷ درصد از کل اشتغال کشور را معادل ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۴۵ نفر ایجاد کرده و سهم بخش صنعت نیز از اشتغال زایی به میزان ۳۱.۵ درصد و تعداد شاغلان نیز ۷ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر است.

بخش خدمات به عنوان بزرگترین ظرفیت اشتغال زایی کشور، ۴۹.۸ درصد کل اشتغال کشور را ایجاد کرده و شاغلان این بخش ۱۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر است. سهم زنان نسبت به مردان در اشتغال بخش خدمات کشور بیشتر بوده و معادل ۵۱.۳ درصد است.

 بیکاری تبدیل به غده سرطانی شده است/دانشگاه های مملو از دانشجو در انتظار بازار کار

این گزارش بسیج  حاکی است، از ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر از کل شاغلان کشور، ۲ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۵۲ نفر دارای اشتغال ناقص بوده (یعنی در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند و در مرز بیکاری و اشتغال قرار دارند)، در عین حال، ۹ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر نیز در ایام هفته بیشتر از حد استاندارد در محل کار خود حاضر شده و اضافه کاری می‌کنند.

 اهمیت معضل بیکاری در بین جوانان و اهمیت دادن به بخش تولید داخلی ما را بر آن داشت تا گفتگویی با عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ترتیب دهیم.

عباس صلاحی، عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج،  با اشاره به نحوه تعامل دولت و ملت برای حل معضل بیکاری گفت: برای حل مشکل بیکاری یک سری کارها توسط دولت و یک سری از کارها توسط مردم انجام می شود لذا باید دولت در کنار مردم به معضل بیکاری فائق آید.

 بیکاری تبدیل به غده سرطانی شده است/دانشگاه های مملو از دانشجو در انتظار بازار کار

عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم  تناسب بین تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل و مناسب موجود افزود:  امروز تحصیل کرده های بیکار مهم ترین چالش دولت خواهد بود بر همین اساس هیچ تناسبی بین تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل و مناسب موجود در جامعه وجود ندارد.امروز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی چه برنامه ریزی در خصوص بازار کار آنها شده است.ما مدام به کمیت فکر می کنیم  تا تعداد دانشجویان ما  زیاد شود اما فکری در مورد کار و اشتغال آنها نمی کنیم.

بیکاری تبدیل به غده سرطانی شده است/دانشگاه های مملو از دانشجو در انتظار بازار کار

وی با بیان این مطلب که اشتغال جوانان و مشکل بیکاری یک مجموعه ی چند بعدی است،  خاطرنشان کرد: اشتغال جوانان و مشکل بیکاری یک پک چند بعدی است که باید از منظر های مختلف به آن توجه کرد و تبدیل به یک غده سرطانی شده است و کمتر به آن توجه می شود و متأسفانه هر روز نیز شاهد افزایش ابعاد آن هستیم و متأسفانه این معضل اثرات بدی در جامعه دارد و می تواند آسیب ها و مشکلات اجتماعی را تشدید کند.