سازمان توسعه تجارت خبر داد
مردم دست نگه دارند؛ خودروهای وارداتی قطعا ارزان خواهند شد