سرهنگ عسگری:
رفع مشکلات جامعه و رفع بیکاری خواسته همگان است

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، همایشی با حضور فرمانده ، جانشین فرمانده، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، پایوران وبسیجیان سپاه شهرستان چالوس، سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا (ع) تشکیل شد.

در این همایش کارگروههای مختلفی به بیان نظرات و مشکلات وراه حل های مختلف خود پرداختند.

 فرمانده سپاه چالوس سرهنگ عسگری به بیان مسئائلی از جمله حل بیکاری جوانان ودرخواست از دولت برای رفع مشکلات شهرستان با قرائت بیانیه این همایش را به پایان رساند.