رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بسیج:
اتخاذ تدابیر ویژه در فضای رقابتی بازارهای جهانی ضروری است

علی اکبری رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: وجود واحدهای پرورش دام و طیور که از ابعاد مختلف اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند هم زمان با صنعتی شدن از رشد مناسبی برخوردار گردیده اند و تولیدکنندگان محصولات دام و طیور در حال حاضر ضمن تامین نیازهای کشورمان سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال را بر عهده داشته اند.

وی با بیان اینکه لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت حضور پایدار در فضای رقابتی بازارهای جهانی در صنعت دام و طیور ضروری است افزود: رشد جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا از یک سو و ظرفیت بسیار بالای تولیدی این صنعت در کشورهای صادر کننده است که از اینرو باید مدیریت نوین و علمی  در کشورمان بکار گرفته شود.

اکبری در خاتمه افزود: ایجاد زیرساخت های مناسب و به کارگیری توانمندی ها و قابلیت های موجود در زمینه های تولید، نگهداری و توزیع محصولات مربوطه به روش های صنعتی و نظارت از مرحله تولید تا مصرف در بازار و تدوین برنامه های آموزشی با افزایش هدف تولید، نه تنها  باید از این طریق نیاز بازار داخلی تامین گردد چراکه بتوانیم در عرصه های بین المللی و صادراتی نیز حداقل در کشورهای همسایه و منطقه پیشتاز باشیم.