مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري سیستان و بلوچستان:
اولين دفتر خدماتي گردشگري در شمال سیستان و بلوچستان افتتاح شد
به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان، جلالزایی، مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري سیستان و بلوچستان گفت: يكي از اهدافي كه بايد به صورت جدي آن را دنبال كرد، توسعه صنعت گردشگري داخلي است.

جلالزايي افزود: استان سيستان و بلوچستان ظرفيت هاي ويژه‌اي در حوزه گردشگري دارد و بايد از آنها برای معرفي و آشنايي هر چه بيشتر گردشگران با اين استان پهناور فراهم شود.