شهر شاهیندژ؛

همایش بزرگ حجاب و عفاف برگزار شد

همایش بزرگ حجاب و عفاف برگزار شد
۱۴:۰۶ - ۲۶ تير ۱۳۹۸
اصفهان؛

همایش بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار شد

همایش بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار شد
۱۲:۲۶ - ۲۶ تير ۱۳۹۸
اصفهان؛

همایش بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار شد

همایش بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار شد
۱۲:۲۶ - ۲۶ تير ۱۳۹۸
مسجد سلیمان؛

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد
گرامیداشت هفته حجاب و عفاف از همایش تا پویش مردمی عفاف و حجاب در فضای مجازی برگزار شد.
۱۲:۰۲ - ۲۶ تير ۱۳۹۸
دشت آزادگان؛

هدیه لباس سیسمونی و عیادت از کودکان بیمار توسط ستاد عفاف و حجاب مردمی

هدیه لباس سیسمونی و عیادت از کودکان بیمار توسط ستاد عفاف و حجاب مردمی
بزرگداشت هفته عفاف و حجاب با هدیه لباس سیسمونی و عیادت از کودکان بیمار در دشت آزادگان برگزار شد.
۱۱:۵۴ - ۲۶ تير ۱۳۹۸
در شوش دانیال؛

اجتماع حجاب میراث ایرانی گرایش جهانی برگزار شد

اجتماع حجاب میراث ایرانی گرایش جهانی برگزار شد
۱۱:۲۷ - ۲۶ تير ۱۳۹۸