عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با بسیج:

ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ جدی گرفته شود

ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ جدی گرفته شود
محمد اسماعیل نیا گفت: اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻇﺮاﺋﻒ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺪر دﻫﺪ
۰۶:۲۱ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
یک پرورش دهنده شتر در گفتگو با بسیج:

الیاف و چرم شتر از ارزش افزوده بالایی برخوردار است

الیاف و چرم شتر از ارزش افزوده بالایی برخوردار است
عبدالرحمن حمیدی گفت: الیاف و چرم شتر ترکمن از ارزش افزوده بالایی برخوردار است ﺿﺮورت داردﻓﺮآورده ﻫﺎیﺷــﺘﺮاز ﺟﻤﻠﻪاﻟﯿﺎف وﭼﺮم آن درﮐﻨﺎرﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺮورش شتر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑــﺪ.
۰۶:۱۴ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

راحت ترین اقدام بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی است

راحت ترین اقدام بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی است
عاشوری گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز راحت ترین راهکار را در جذب نقدینگی دوباره به بانک‌ها افزایش ۲ درصدی نرخ سود دانست لذا سپرده‌های بلند مدت را از نرخ سود ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد.
۱۲:۰۷ - ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
یک کارآفرین در گفتگو با بسیج:

ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮرمان است

ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮرمان است
احسان حاجی جمهوری گفت: ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎد در شرایط کنونی اقتصادی کشورمان، ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ مسوولان ﺑﺎﯾﺪ راهکارهای مناسب برای مقابله با بیکاری را اجرایی کنند .
۱۲:۰۱ - ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
افزایش تعرفه ۱۲۸ کالای آمریکایی

چین جنگ تجاری آمریکا را پاسخ داد

چین جنگ تجاری آمریکا را پاسخ داد
چین اقدام واشنگتن برای وضع تعرفه جدید برای واردات کالاهای این کشور را با تدابیری مشابه پاسخ داد.
۰۹:۵۷ - ۱۳ فروردين ۱۳۹۷

لزوم اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در تابستان امسال

لزوم اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در تابستان امسال
برخلاف ۴ سال گذشته که بازار اجاره بهای مسکن از آرامش نسبی برخوردار بود پیش بینی می شود امسال این بازار برای مستاجران خصوصا در شهر تهران، سال نسبتا سختی باشد.
۱۱:۵۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

برخورد با قاچاق مهمترین گام برای حمایت از کالای ایرانی است

برخورد با قاچاق مهمترین گام برای حمایت از کالای ایرانی است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امتناع از مصرف کالای قاچاق در واقع یک حرکت ملی است، گفت: در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

هدف‌گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور

هدف‌گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام از هدف گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور خبرداد و گفت: پارسال جدا از تامین بازار مصرف داخلی ۱۰ درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور روی ریل صادرات قرار گرفت.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

حق بیمه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۷ چقدر است؟

حق بیمه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۷ چقدر است؟
بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴تومان است.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

آمارهایی که نمی‌تواند بحران بیکاری را پنهان کند

آمارهایی که نمی‌تواند بحران بیکاری را پنهان کند
اگر رشد اقتصادی در محدوده های پیش بینی شده کنونی بماند و تغییرات کیفی در رشد اقتصادی ایجاد نشود، جمعیت بیکاران افزوده هم خواهد شد.
۱۱:۰۶ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
معاون فناوری و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شد

محدودیت برای ورود بی‌رویه کالای خارجی و حمایت از تولید داخلی

محدودیت برای ورود بی‌رویه کالای خارجی و حمایت از تولید داخلی
یک استاد دانشگاه گفت: ایجاد محدودیت برای ورود بی رویه و غیرضروری کالاهای خارجی به کشور و نیز حمایت از تولید داخلی از وظایف دولت است که باید با جدیت دنبال شود.
۱۰:۴۲ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

لزوم اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی

لزوم اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی
دبیر شورای عالی رسانه بسیج اصناف: نظارت بر تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد راهبرد اصلی حمایت از تولید ملی است.
۱۳:۲۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷

ایجاد 19 جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت

ایجاد 19 جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت
به منظور افزايش خدمات رساني به شهروندان در روز طبیعت جایگاه‌های عرضه انواع محصولات میوه و تره بار در 19 بوستان تهران دایر می‌شود.
۱۱:۴۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
مسئول سازمان بسیج اصناف کشور در گفتگو با «بسیج»:

دانشگاه امام صادق(ع) پشتیبان علمی طرح‌های بسیج اصناف می‌شود/ لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی در بازار

دانشگاه امام صادق(ع) پشتیبان علمی طرح‌های بسیج اصناف می‌شود/ لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی در بازار
حسن پور به مشارکت این سازمان با دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: همکاری میان بسیج اصناف و دانشگاه امام صادق به منظور شتیبانی علمی از طرحهای اقتصاد مقاومتی این سازمان صورت می گیرد.
۱۱:۲۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷

چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟

چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟
تسلط سیاست های مالی بر پولی، تصویب بودجه انقباضی سال ۹۷ به همراه افزایش نرخ ارز و مشکلات در شبکه بانکی سبب خواهد شد سیاست های کنترل نرخ تورم که خالی از اشتباه هم نبوده اند، به پایان خود نزدیک شود و نرخ تورم...
۱۱:۲۴ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

سخنان عجیب معاون بانک مرکزی سرمایه را از بانک منحرف کرد!

سخنان عجیب معاون بانک مرکزی سرمایه را از بانک منحرف کرد!
عاشوری گفت: معاون بانک رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مصاحبه ای اعلام کرد؛دولت و بانک مرکزی در قبال سپرده های مردم هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۱۰:۰۱ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

نوسانات نرخ ارز تولید را تحت الشعاع قرار داد

نوسانات نرخ ارز تولید را تحت الشعاع قرار داد
میرمحمدی گفت: وقتی شاهد نوسانات نرخ ارز و دلار در بازار هستیم میزان تولید در کشور ما تحت الشعاع قرار می گیرد.
۰۹:۳۶ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت برای توزیع کارت خرید کالا

انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت برای توزیع کارت خرید کالا
میرمحمدی گفت: یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی و اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی با طرح های تشویقی صورت می گیرد.
۱۴:۱۳ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
پورابراهیمی خبر داد

تهیه طرح «ساماندهی بازار ارز» در کمیسیون اقتصادی مجلس

تهیه طرح «ساماندهی بازار ارز» در کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح ساماندهی بازار ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.
۱۲:۵۸ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون زیرساخت/سوء مدیریت، نقدینگی از بانک را به بازار ارز کشاند

کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون زیرساخت/سوء مدیریت، نقدینگی از بانک را به بازار ارز کشاند
میرمحمدی گفت: کاری که بانک مرکزی در مورد کاش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد کرد کاری عجولانه بود و باید با یک فرآیند تدریجی محقق می شد.
۰۹:۱۹ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷