حجت الاسلام خبیری مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه شیروان:

الگوی شهدا امام حسین بود و الگوی جوانان ما هم شهدا هستند

۱۱:۵۹ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
نشست روشنگری وبصیرتی دراسفراين

نشست روشنگری وبصیرتی دراسفراين برگزارشد

نشست روشنگری وبصیرتی دراسفراين برگزارشد
۱۱:۰۱ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

نشست بصیرتی با حضور 57نفر از خواهران در محل امام زاده نظرگاه برگزار گردید

نشست بصیرتی بسيجيان اسفراين
۱۰:۴۸ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵