ساماندهی موقوفه ۶ هکتاری در یاسوج
موقوفه ۶ هکتاری میدان هفتم تیر یاسوج ساماندهی می‌شود.
در "جشن نفس" از ۱۲۴ خانواده اهداکننده عضو کهگیلویه وبوراحمدی در یاسوج تجلیل می‌شود.
قبلی۳