حضوردرنمازجمعه وبرپایی میزخدمت توسط ادارات بنیادمسکن وکمیته امداد شهرستان اردل
کد خبر: ۹۴۰۶۳۹۵
|
۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۹

حضوردرنمازجمعه وبرپایی میزخدمت توسط ادارات بنیادمسکن وکمیته امداد شهرستان اردل

ارسال نظرات