معاینه رایگان بیش از ۷۵ هزار نفر دربیمارستان صحرایی توکهور و هشتبندی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از استان هرمزگان، رئیس بیمارستان صحرایی ۶۰ تختخوابی سردار شهید شوشتری گفت: در ۵ روز فعالیت این بیمارستان ۹ هزار و ۲۰۰ بیمار ویزیت شدند و ۲۵ هزار و ۴۰۰ نفر خدمات پزشکی - درمانی و دارویی بصورت رایگان دریافت کردند.

سرهنگ شجاع افزود: در این مدت ۳۷۵ عمل جراحی کوچک و بزرگ انجام شد.

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم محروم بخش توکهور و هشتبندی، در دو مرحله بیمارستان صحرایی برپا کرد.

در مرحله نخست در بیمارستان صحرایی شهید صدوقی اصفهان بیش از ۲۰ هزار نفر ویزیت شدند و ۵۰ هزار نفر خدمات پزشکی و دارویی رایگان دریافت کردند.

در دو مرحله مجموعا ۳۰ هزار بیمار ویزیت شدند و بیش از ۷۵ هزار و ۴۰۰ نفر خدمات درمانی دریافت کردند.