به همت حوزه دو دانش آموزی:
بازدید فرماندهان بسیج ناحیه ثارالله یزد از نمایشگاه سواد رسانه ای

به گزارش خبرنگارخبرگزاری بسیج از یزد:  با هماهنگی حوزه دو  بسیج دانش آموزی شهید حسینیان ناحیه ثارالله یزد به منظور آگاهی و بینش بسیجیان برنامه بازدید از نمایشگاه سواد رسانه ای جهت فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج این حوزه ترتیب داده شد.

تعدادی از فرماندهان از این نمایشگاه که در خصوص ارکان و شاخصهای رسانه و ملاحظاتی که در خصوص استفاده از رسانه باید در نظر داشت، بازدید بعمل آوردند.