رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ابهر:
مشکل انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل عدم ظرفیت سنجی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجانريا، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل شهرستان‌های ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده با اشاره به مشکلات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل گفت: در حال حاضر مشکل اساسی اصناف در شهرستان عدم ظرفیت سنجی و بهره برداری با توجه به عرضه و تقاضا است.

علی داودی هدف از تشکیل انجمن صنفی را حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی دانست و افزود: هدف از تشکیل انجمن صنفی حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی است.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل شهرستانهای ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده عدم ظرفیت سنجی و بهره برداری را بزرگترین مشکل اساسی اصناف در شهرستان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر این موضوع مشکل اساسی اصناف است.

داودی در ادامه اضافه کرد: دولت و دست اندرکاران اجرایی باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند زیرا همه اصناف با این مشکل مواجه هستند و رنج می‌برند.

وی تاسیس شرکت های حمل و نقل توسط مراکز تولیدی و کارخانجات را از دیگر مشکلات انجمن های صنفی دانست و تاکید کرد: سازمان راهداری باید از صدور مجوز تاسیس شرکت‌های حمل و نقل توسط مراکز تولیدی و کارخانجات جلوگیری کند.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل شهرستان های ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده افزود: مجلس نیز مصوبه‌ای را در خصوص حق داشتن یک شغل برای مدیران تصویب کرده که این امر قابل اجرا بوده است.

وی تصریح کرد: هدف کلی این است که منابع در سطح کل کشور بصورت عادلانه توزیع شود و این رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل شهرستان های ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده خاطر نشان کرد: نمیشود یک تولید کننده به فکر منافع خود باشد در کنار تولید باید منافع عمومی راهم مد نظر داشته باشد.

داودی خواستار واگذاری مسئولیت‌ها به انجمن صنفی توسط سازمان شد و افزود: سازمان باید مسئولیت ها را چه در بحث تامین و بهره برداری و چه در بحث ظرفیت سنجی به انجمن‌های صنفی واگذار نماید.

وی تاکید کرد: خذف مالیات بر ارزش افزوده همانند شرکت‌های حمل و نقل از دیگر مشکلات انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل بوده که امیدواریم مسئولین در حل مشکلات کوشا باشند.