مسئول بسیج جامعه زنان در گفتگو با «بسیج»:
ازدواج آگاهانه و به موقع جامعه ای بانشاط و سالم می سازد

ازدواج آگاهانه و به موقع جامعه ای بانشاط و سالم می سازدمینو اصلانی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با ازدواج به موقع و آسان و تاثیرات آن بر پویایی و حفظ کانون خانواده اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره بر تشکیل ازدواج مخصوصاً ازدواج به هنگام و آگاهانه جوانان کشور تاکید دارند.

وی با بیان این مطلب افزود: یک ازدواج مدبرانه می تواند جامعه ای با نشاط و سالم بسازد؛ ویژگی هایی همچون صبوری، متانت، بردباری، آرامش، صله رحم و تحمل مصائب در محیط خانه و خانواده شکل می گیرد و به تبع افراد هم در جامعه ای پویا و با نشاط تربیت می شوند.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان در پایان تصریح کرد: بسیاری از روابط ناصحیح خانوادگی و عدم ازدواج به موقع جوانان می تواند منتج از خشونت ها و رفتارهای نادرست در خانواده ها و عدم تربیت اصولی  فرزندان باشد.