نماینده سابق مجلس در گفتگو با «بسیج»مطرح کرد
افزایش بی رویه تعرفه های پزشکی از اشکالات اصلی طرح تحول سلامت

افزایش بی رویه تعرفه های پزشکی از اشکالات اصلی طرح تحول سلامتفرج الله عارفی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با چالش ها و نواقص طرح تحول سلامت اظهار داشت: طرح تحول سلامت در کنار مزیت های زیادی که دارد دارای معایب و اشکالات عمده ای نیز هست.

وی در ادامه این مطلب افزود: یکی از اشکالات اساسی این طرح عدم نگاه جامع به این طرح به گونه ای که بتوان بین منابع و مصارف رابطه منطقی را ایجاد کرد می باشد. هدف از طرح تحول سلامت افزایش کیفیت وضعیت خدمات در حوزه سلامت و درمان و توان پرداخت هزینه ها در مردم بود.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت بهداشت به دلیل اینکه خودش مصرف کننده و پیمانکار بود اینجا هم در نقش کارفرما حاضر شد اما نتوانست وظیفه خود را در این رابطه بویژه افزایش بی رویه تعرفه های پزشکی به خوبی انجام دهد.

عارفی ادامه داد: البته در کنار خدماتی که به بیماران و بیمه شده ها ارائه شده باید تعرفه ها هم افزایش می یافت اما متاسفانه این مسئله به قدری بالا گرفت و بدون توجه افزایش یافت که امروز اگر همه منابع کشور را هم داشته باشیم نمی توان هزینه ها را تامین کرد.

وی خاطر نشان کرد: این افزایش تعرفه ها وضعیت را به جایی خواهد کشاند که نه تنها وزارت بهداشت بلکه دولت هم نمی تواند این هزنیه ها را تامین کند؛ لذا بهترین راه برای حل این مسئله طرح پزشک خانواده است که بخشی از آن اجرا شده و بخشی هنوز اجرا نشده است و اگر فکری به حال آن نشود ما با یک بحران جدی در سال جاری و آینده مواجه خواهیم شد.