عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با «بسیج» مطرح کرد
ضرورت ترویج طب سنتی در کشور به روش های علمی

ضرورت ترویج طب سنتی در کشور به روش های علمیعباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با جایگاه طب سنتی و گیاهان داروئی در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: ما در برنامه ششم توسعه مصوبه ای را برای نظام مند شدن طب سنتی به جهت ترویج و توسعه آن و علمی کار کردن بر اساس منابع موجود در طب سنتی داریم.

وی در ادامه گفت: با این شکل می توان طب سنتی را ترویج داد و از دلالی برخی سودجویان در این عرصه که به صورت غیرقانونی و حتی تقلبی فعالیت می کنند جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: وزارت بهداشت مکلف است که آئین نامه اجرایی آن را بنوسید که هم طب سنتی در کشور ساماندهی و توسعه پیدا کند و هم به صورت علمی ترویج داده شود.