مسئول بسیج رسانه البرز در گفتگو با «بسیج» مطرح کرد
وظیفه خطیر رسانه های انقلابی در نشان دادن مظلومیت مردم میانمار

ابراهیم نوروزی  مسئول بسیج رسانه البرز در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج گفت: مظلومیت مردم میانمار و ظلم و جنایتی که علیه آنها می شود انکار ناپذیر است.

وی افزود: متاسفانه رسانه های غربی این اتفاقات را سانسور می کنند. دولت میانمار علیه مردم مظلوم جنایات فجیعی انجام می دهد  که یک ظلم معمولی نیست ظلمی عظیم است که در تاریخ نظیرش دیده نشده این سوزاندن مسلمان ها به صورت زنده و یا سر بریدن بچه ها واقعا جنایتی است که دل هر انسانی را به درد می آورد.

مسئول بسیج رسانه البرز با بیان اینکه رسانه های غربی این جنایات را پنهان می کنند تاکید کرد: وظیفه رسانه های اسلامی و انقلابی مخصوصا در ایران  است که به جد به این موضوع بپردازند و این مسئله را به سمع و نظر مردم جهان برسانند تا همه بدانند چنین اتفاقاتی در جهان رخ می دهد و این جنایات بر علیه کسانی است که قبل از مسلمان بودن انسان های مظلومی هستند.

نوروزی  افزود: این جنایات نشان می دهد که پشت این قضیه و جنایات تفکری است و آن هم برگرفته از صهیونیسم و اسرائیل و دولت مردانی است که علیه اسلام نقشه هایی دارند.

وی گفت: وظیفه رسانه های انقلابی در این امر مهم است و باید با قلم و هنر خود این مظلومیت مردم میانمار را نشان دهند هر کسی وظیفه دارد در این رابطه کاری کند و رسانه ها از همه بیشتر در این خصوص می توانند موثر باشند.