مسئول بسیج مهندسین کشور در گفتگو با «بسیج» خبر داد
اعزام فوری تیم مهندسین بسیج به مناطق زلزله زده

محمود ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج گفت: از زمانی که زلزله اتفاق افتاد سپاه منطقه در همان لحظات اولیه پای کار آمدند و ما هم به عنوان بسیج مهندسین به دستور سردار غیب پرور وارد منطقه شدیم.

وی افزود: ما  از دیروز که وارد منطقه شدیم با مسئول بسیج مهندسین استان هماهنگ کردیم و دیروز صبح اکیپ های مهندسین در منطقه روستا به روستا حرکت کردند و در حال بررسی و برنامه ریزی برای انجام عملیات های لازم هستند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور تاکید کرد: نکته ای که وجود دارد این است که بسیاری از خانه ها در اینجا سالم هستند ولی مردم به دلیل ترس از پس لرزه ها و نا آشنا بودن با سازه های مهندسی نگران رفتن به خانه هایشان هستند که گروه های ما در حال  توجیه  کردن مردم هستند تا نگرانی آنها برطرف شود و به آرامش برسند تا بتوانند از برخی مسیرها و خانه های سالم خود  استفاده کنند.

وی گفت: در اینجا مردم به آب  و غذا و نان و چادر نیاز دارند و این بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. کار اصلی نیروهای ما از بعد از اسکان موقت شروع می شود که در حال بررسی و برنامه ریزی برای این امور هستیم.