حجت الاسلام منفردی:
هفته دفاع مقدس سندعزت ایران اسلامی است

 

به گزارش خبرگزاری بسیج؛  حجت الاسلام منفردی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بجنورد در آغاز گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهارکرد: اگر در دوران دفاع مقدس، جوانان برومند و پیرو ولایت از خاک ایران پاسداری نمیکردند، اکنون ایران اسلامی به این اقتدار جهانی دست نمیافت.

وی گفت: به خاطر نتیجه دلاورمردی و ایثار رزمندگان، امروز ایران اسلامی به یک کشور تاثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام منفردی خاطرنشان کرد: این سخن پیامبراکرم(ص) که فرمود " از شهادت حسین، آتشی در قلب مومنان افروخته شود كه هرگز سردی و خاموشی نمی پذیرد" خود نشان از ارتباط فرهنگ عاشورا و فرهنگ دفاع مقدس را یادآور می شود.

 

منفردی خاطرنشان کرد: كربلا، اساسنامه ایمان، فهرست همه خوبیها و فرهنگنامه قبیله معرفت و عشق است. هیچ كس نیست كه با كربلا انس و الفت بیابد و شكفتن و بالیدن و جوشش و حیات را در خود احساس نكند. جامعهای نیز كه با فرهنگ عاشورا پیوند و آشنایی بیابد، سرشار پویایی، زایایی و توانایی خواهد شد. به همین دلیل است كه كربلا، بهترین پایگاه الهام برای حركت و خیزش و قیام است و آنان كه معرفت عاشورایی یافته اند، انسان هاییاند كه حرّیت، عزّت، جوانمردی، پاكبازی، اخوّت، صمیمیّت، عرفان، ایمان وشهادت، درون مایه زیستن و قانون زندگی و جهت گیریهاشان خواهد شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران و درون مایه آن نیز مُلهَم و متأثَّر از فرهنگ عاشورا است. خون شهیدان انقلاب اسلامی در زلال كربلا ریشه دارد و انقلاب ما بارقه و شعاعی از آتش ستم سوزی است كه در سال 61 هجری در ساحل فرات شعله كشید. منفردی با اشاره به سخنان امام خمینی گفت: اگر سید الشهدا نبود، این نهضت (انقلاب اسلامی) هم پیش نمی برد، سید الشهدا همه جا هست «كل ارض كربلا» همه جا محضر سید الشهدا است، همه منبرها محضر سیدالشهدا است، همه محرابها از سید الشهدا است... . امام حسین نجات داد اسلام را، ما برای یك آدمی كه نجات داده اسلام را و رفته كشته شده هی سكوت كنیم؟ ما هر روز باید گریه كنیم، ما هر روز باید منبر برویم برای حفظ این مكتب، برای حفظ این نهضتها؛ این نهضت ها مرهون امام حسین (علیه السلام) است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه بجنورد ادامه داد:

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنهای نیز می فرماید:  شما ببینید این نصف روز حادثه(كربلا)، چه قدر در تاریخ ما بركت كرده و تا امروز هم زنده و الهام بخش است... . این در انقلاب و جنگ و گذشته تاریخ ما محسوس بوده است... . ما اگر نخواهیم هشت سال جنگ خودمان را با آن هشتـ نه ساعت عاشورای امام حسین مقایسه كنیم یا آن را خیلی درخشانتر بدانیمـ كه واقعاً هم همین است، یعنی من حادثهای را در تاریخ نمیشناسم كه با فداكاری آن نصف روز قابل مقایسه باشد؛ همه چیز كوچكتر از آن استـ لیكن بالاخره طرحی از آن یا نمی از آن یم است.

شباهت و همسانی انقلاب عظیم عاشورا و انقلاب بزرگ اسلامی، این همه ایثارها، شجاعتها، صبوریها و عظمتها را رقم زد و صحنههایی آفرید كه در آنها، شور، شعور، شوكت و شكوه عاشورایی را می توان یافت. همانگونه كه در سخن دقیق و روشن حضرت امام (قدس سره) دیدیم، همه نهضتهایی كه امروزه در جهان رخ می دهند و با انقلاب اسلامی همراهند، تأثیر فرهنگ را در خویش دارند. رزمندگان ما كه در هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند و امّت بزرگ ما، كه صبورانه در مقابل شدائد و سختیها ایستاد و رهبری كه ناشر همان فرهنگ و بر دوشدارنده همان رایت بود، نشان داد كه عاشورا نه تنها حادثه سال 61 هجری نیست، كه در هر زمان و مكان تكرار پذیر است و به هر نسبت كه یك حادثه هویت فرهنگی عاشورا را بیابد، تأثیر، دوام و عمق خواهد یافت. شاید بتوان گفت در طول قرنها مبارزه در تاریخ شیعه، هیچ انقلاب و حركتی همچون حركت انقلاب اسلامی و هیچ صحنههایی همچون صحنههای دفاع مقدّس، شبیه انقلاب عاشورا و كربلای حسینی نیست.

هزاران آیت و نشانه در جبهههای دفاع مقدّس، امروز را به دیروز عاشورا پیوند می زد و بوی كربلا را به شامّهها می رساند. درنگ و تأملی اندك در شعارها، وصیّت نامهها، عملیّات ها، نام عملیّاتها، شبهای عملیّات، نامهها، مزارنوشتهها، سخنان رهبر و امام و مقتدای رزمندگان خانواده شهیدان، خاطرات، تابلو نوشتهها و همه مظاهر و جلوههای جبههها، نشان میدهد كه می توان پیوندی شگفت و قابل مطالعه میان این دو قطعه تاریخی یافت.

 

وی خاطرنشان کرد: هزاران آیت و نشانه در جبهههای دفاع مقدّس، امروز را به دیروز عاشورا پیوند می زد و بوی كربلا را به شامّهها می رساند. درنگ و تأملی اندك در شعارها، وصیّت نامهها، عملیّات ها، نام عملیّاتها، شبهای عملیّات، نامهها، مزارنوشتهها، سخنان رهبر و امام و مقتدای رزمندگان خانواده شهیدان، خاطرات، تابلو نوشتهها و همه مظاهر و جلوههای جبههها، نشان میدهد كه می توان پیوندی شگفت و قابل مطالعه میان این دو قطعه تاریخی یافت. مطالعه و پژوهش در این زمینه و نشان دادن این مشتركات و همسانیها نه تنها ترسیم و تبیین «زایندگی و تأثیر گذاری و حیات فرهنگ عاشورا»، كه نشانه سلامت، عظمت، ارجمندی و قداست سالهای دفاع مقدّس و بزرگی و بزرگمنشی امّت امام برزگوار و انقلاب عاشورایی اسلامی است. در یك نگاه كلّی، برخی از وجوه مشترك دو فرهنگ عاشورا و دفاع مقدّس عبارتنداز:

یك ـ هر دو برای دفاع از حریم ارزشها و حفظ اسلام و رضای پروردگار رویاروی دشمن می ایستند؛

دو ـ رهبر هر دو حركت، فرزندان پیامبرند. همان صلابت، پایداری، ذلّت ناپذیری، شهادت پذیری و روح ایثار كه در وجود مبارك اباعبدالله (علیه السلام) هست، در وجود امام خمینی(قدس سره) تجلّی یافته است. امام به پیروی از سرور و سالار شهیدان، از هیچ فداكاری در راه مكتب و آرمانهای الهی دریغ ندارد؛

سه ـ یاران امام خمینی (قدس سره)همچون شهیدان كربلا، كانون عرفان ومحبّت الهی و سرشار از شوق شهادت و فداكاریاند؛

چهار ـ دشمن رویارو با دو جریان، در نهایت قساوت، پستی، دنیاپرستی و خودخواهی است؛

پنج ـ همان مظاهر روز و شب عاشورا در جبهه های دفاع مقدّس دیده می شود؛زمزمه های عاشقانه، نماز، عبادت، قرائت قرآن و آمادگی برای وصل و پیوند با محبوب؛

ششم ـ پایداری و شكیبایی زنان امّت امام خمینی و نقش روشنگری و صبوری آنان، جلوهای از صبوری و پیام رسانی قافله اسیران كربلا است؛

هفت ـ هر دو جریان رسواگر ستم شدند و نقاب از چهره دروغ و تزویر ونفاق برافكندند؛

هشت ـ در هر دو جریان از شهیدان شیرخوار تا پیران سالخورده می توان یافت؛

نه ـ صحنهها و موقعیتهایی همچون صحنههای كربلا بارها در جبهههای دفاع مقدّس اتفاق افتاد؛ مانند تشنگی، جدا شدن سرها، اسارت و ... . این صحنه ها هماره ذهن ها را به صحنههای كربلا پیوند می زند؛

ده ـ جبهههای هشت سال دفاع مقدّس جلوهگاه اخلاق، فضایل و ارزشهای الهی و سازندهترین و پرشكوهترین درسها بود؛ درسهایی كه رزمندگان در مكتب عاشورا آموخته بودند. معمولاً، در جبههها همه ارزشهای اخلاقی، با كربلا تطبیق داده می شد؛

یازده ـ پایان هشت سال دفاع مقدّس، همچون پایان عاشورا، تمام شدن و توقّف راه نبود، بلكه پس از آن، ایمانی كه محصول خلوص و فداكاری رزمندگان بود، هشیاری، تحرّك و بیداریهای بزرگی را رقم زد كه نه تنها تضمین سلامت جامعه، كه الهام بخش مبارزات در گوشه و كنار جهان شد. تأثیر این ایثار و خلوص را در رزمندگان لبنان نیز می توان یافت.

دوازده ـ همچنان كه انقلاب عاشورا تضمین بقا و سلامت مكتب و اسلام نوپایی شد كه محصول 23 سال تلاش پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) و مجاهدت صحابه بزرگ بود، مجاهدتهای هشت سال دفاع مقدّس نیز تضمین بقا و سلامت انقلاب اسلامی شد.

با بررسی مظاهر عاشورایی در دفاع مقدّس، وجوه اشتراك این دو نهضت و دو نمونه بزرگ تاریخی را باز می یابیم. هر چند قلمرو تحقیق، دوران هشت ساله دفاع مقدّس است، امّا به دلیل پیوندی كه انقلاب اسلامی با نهضت عاشورا دارد، حضور این ویژگیها را در سالهای پس از دفاع مقدّس نیز می توان در جامعه احساس كرد؛ به ویژه آن كه برخی از مسائل هشت سال دفاع مقدّس مانند بازگشت آزداگان، بازگشت پیكر مطهر مفقودالاثرها، شهادت نیروهای تفحّص و به طور كلّی استمرار جریان شهادت، این باب را همچنان مفتوح نگاه می دارد. از این فراتر، نمی توان ارزشهای انقلابی را كه نمادها و نمودهای خویش را از كربلا و عاشورا دریافت كرده است، در حصار زمان، محدود و محصور كرد و این انگاره كه ارزشهای دفاع مقدّس را تنها در همان سالهای جنگ خلاصه و در همان فرصت تاریخی بررسی و مطالعه كنیم، نه علمی، نه مقبول و مطلوب و نه امكانپذیر است. یافتن وجوه مشترك و به زبان دیگر، جلوههای عاشورا در دفاع مقدّس، برای تاریخ فردا و آیندههایی كه جهاد و دفاع، ناگزیر با سرنوشت و حیات جامعهها پیوند می خورد و به آنها الگویی مناسب نیازمند می شوند، بایسته و ضروری است.