گزارش تصویری/
اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده

به گزارش سرویس بسیج جامعه پزشکی کشور خبرگزاری بسیج، باحضور مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ومدیر عامل بیمارستان امام خمینی (ره) پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده محله ی آقاجان درقالب طرح شهید رهنمون با همکاری واحد فرهنگی وطرح کرامت ۲ اهداء گردید.

اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده

اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده

اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده

اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده

اهداء پنجاه بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم دبستان شهید فهمیده