انفجار موانع خروجی آب توسط سپاه حضرت ولیعصر (عج) در شادگان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج خوزستان در شادگان، علیپور مسئول تخریب انتگرات قرارگاه مقدم جنوب سپاه ولیعصر (عج) بیان کرد: در تالاب بین المللی شادگان و در شهر خنافره روستایی خروسی منطقه شاخه با توجه به دپو شدن آب در این منطقه و بعد از شناسایی توانستیم ۵۰ مترشکاف ایجاد نماییم .

در ادامه گفتند؛این دپو مانع خروج آب تالاب به سمت دریا شده بود و امید داریم ان شاالله با انفجار این دپو سطح آب که در تالاب بصورت زیاد محاصره شده است خارج شود و آب یک کشش قابل قبولی به سمت دریا خواهد گرفت و سطح آب کاهش یابد.

با توجه به افزایش سطح آب بخاطر همین از وسیله بنام حفار کن و موادی بنام ام ار ایت به اندازه بیست کیلو و هر کدام از چال ها مواد گذاری می شوند و هر چال به اندازه ۲ متر در عرض ۳ متر و با یک مدت زمانی معین قسمت های مواد گذاری شده را منفجر خواهیم کرد.

در پایان گفتند: امید داریم با انفجار این ناحیه بتوانیم اکثر آب دپو شده را به سمت دریا هدایت کنیم.