یادداشت/صادق چگینی
خیانت انگلیس با سکوت دولت لیبرال!!!

خبرگزاری بسیج قزوین: کشتی سنگاپوری گریس1 که حامل نفت خام ایران به مقصد سوریه بود تا در پالایشگاه بانیاس به فرآورده شیمیایی تبدیل شود توسط دولت بریتانیا توقیف و اتحادیه اروپا با این اقدام نشان داد که اینستکس بازی غرب برای ناک اوت کردن کشور و انقلاب است.

دولت و رسانه ملی خفه خون گرفتند و سفیر انگلیس را احضار کردند تا اعتراضی برای ساکت کردن افکار عمومی به نمایش بگذارند.

پس از اینکه انگلستان ایران را به حمله نظامی تهدید کرد متعاقب آن یک ابرکشتی نفت کش ژاپنی بنام پسفیک ویجر که با پرچم انگلستان کار میکرد و از باب المندب به مقصد عربستان در حرکت بود توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شد تا انگلستان بداند اگر دولت ما مرده است هنوز مردان سرزمین ما رزم پاسداری و شکستن شاخ غول ها را فراموش نکردند.

برجام خیانت بزرگ دولت و تیم وزارت خارجه بود که ایران را به سمت جنگ با ابرقدرتها سوق داد و اقتصاد داخلی و اعتماد ملی را منهدم کردند.

انگلستان هنوز ایران را مستعمره خود می داند و با نگاه تحقیر با ایران رفتار می کند. نیروی دریایی ایران هم با اقتدار فراتر از آبهای سرزمینی پاسخ روباه پیر را داد.

به نظر می رسد ایران از برجام خارج شود و با تمام قدرت به سمت هسته ای شدن و ساخت اقتصاد خویش برود که این جماعت چشم آبی جز شر کاری برای کشور انجام نمی دهند.

آقای بعیدی نژاد و تخت روانچی چه آرام خفته اند، وقتی نمی توانید حافظ منافع ملت باشید فعل حرام ماندن را بر خود اجبار نکنید...

 

1002/ت30/ب