با محوریت برگزاری جشنواره ابوذر صورت گرفت
برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان بسیج رسانه آذربایجان شرقی

به گزارش سرویس بسیج پیشکسوتان خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، این نشست برای هم اندیشی در زمینه برگزاری هرچه بهتر جشنواره ابوذر و نیز ارائه راهکارهایی برای تعامل بیشتر بسیج رسانه با اعضاء آن تشکیل شد.

در این نشست خبرنگاران پیشکسوت استان با ارائه پیشنهادات و انتقاداتی آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با بسیج رسانه اعلام کردند.

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان بسیج رسانه آذربایجان شرقی

رئیس جدید بسیج رسانه آذربایجان شرقی نیز در این جلسه پس از استماع انتقادات و پیشنهادات مطرح شده بر برگزاری جلسات دوره ای جهت کیفیت بخشی به بسیج رسانه تاکید کرد و گفت: این تشکل سعی دارد فعالیت های خود را انسجام بخشیده وگسترش دهد.

رامین نظام خواه افزود: به همین منظور با تشکیل جلسات دوره ای و استفاده از نظرات صاحبان اندیشه و فکر، کیفیت برنامه های خود را افزایش داده و در جهت استحکام سازمان بسیج رسانه در استان گام بردارد.