برپایی ایستگاه سلامت در شهرکرد، مهدیه و فرخشهر

برپایی ایستگاه سلامت در مهدیه

ایستگاه سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در پایگاه بسیج غرب شهرکرد واقع در مهدیه  برپا شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قمربنی هاشم علیه السلام گفت: تیم های بهداشتی- درمانی، آموزشی و مشاوره ای کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در تاریخ 12 آبان ماه2 به پایگاه بسیج غرب شهرکرد واقع در مهدیه اعزام شدند.

دکتر مهین غفاری افزود: تیم اعزامی متشکل از کارشناسان مراقب سلامت بود که در این اعزام خدمات بهداشتی-درمانی، آموزشی و مشاوره ای به مردم منطقه ارائه گردید.

وی اهم خدمات ارائه شده توسط این تیم را به شرح ذیل اعلام کرد:

        ارائه آموزش های بهداشتی توسط کارشناسان مراقب سلامت: 35 نفر

        غربالگری فشار خون:80 نفر

        بیمار یابی :1 مورد

        ارجاع به مراکز خدمات جامع سلامت:1 نفر

/////////////////

برپایی ایستگاه سلامت در فرخشهر

ایستگاه سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در محل سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی دریژنو فرخشهر به مناسبت هفته سلامت روان  برپا شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قمربنی هاشم علیه السلام گفت: تیم های بهداشتی- درمانی، آموزشی و مشاوره ای کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در تاریخ 11 آبان ماه 98 به دانشگاه علمی کاربردی هنری دریژنو فرخشهر اعزام شدند.

دکتر مهین غفاری افزود: تیم اعزامی متشکل از کارشناسان مراقب سلامت بود که در این اعزام خدمات بهداشتی-درمانی، آموزشی و مشاوره ای به مراجعه کنندگان ارائه گردید.

وی اهم خدمات ارائه شده توسط این تیم را به شرح ذیل اعلام کرد:

        ارائه آموزش های بهداشتی توسط کارشناسان مراقب سلامت: 71 نفر

        ارائه آموزش های فرهنگی :6 نفر

        غربالگری فشار خون:65 نفر

        بیماریابی : 2 نفر

        ارجاع به مراکز خدمات جامع سلامت : 2 نفر

/////////////////

برپایی ایستگاه سلامت در مصلای شهرکرد

ایستگاه سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی برپا شد.

 مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قمربنی هاشم علیه السلام گفت: تیم ها ی بهداشتی -درمانی ،آموزشی و مشاوره ای کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در تاریخ 10آبان ماه 98 به مصلای  بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد اعزام شدند.

دکتر مهین غفاری افزود: تیم اعزامی متشکل از کارشناسان مراقب سلامت بود که در این اعزام خدمات بهداشتی-درمانی، آموزشی و مشاوره ای به  خواهران نمازگزار ارائه گردید.

وی اهم خدمات ارائه شده توسط این تیم را به شرح ذیل اعلام کرد:

        ارائه آموزش های بهداشتی توسط کارشناسان مراقب سلامت: 39 نفر

        ارائه آموزش های فرهنگی :10 نفر

        غربالگری فشار خون:178 نفر

        بیمار یابی :5 مورد

        ارجاع به مراکز خدمات جامع سلامت:5 نفر