گزارش تصویری:
راهپیمایی عظیم 22 بهمن ماه در زرندیه