شناسنامه ترافیکی برای شهر بسطام تهیه می‌شود
شناسنامه ترافیکی برای شهر بسطام تهیه می‌شودبه گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، در نشست مدیریت شهری بسطام با رئیس پلیس راهور شهرستان شاهرود، ضرورت تهیه شناسنامه ترافیکی برای شهر بسطام مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سلیمانپور، شهردار بسطام ضمن اشاره به عزم شهرداری جهت انجام این اقدام بنیادی، افزود: با هدف تسهیل در جریان ترافیکی خودرویی در سطح شهر و همچنین کاهش حادثه‌خیزی معابر با توجه به اصول طراحی ترافیکی در باغ‌شهرها، این سند تهیه خواهد شد.
وی گفت: در تهیه این سند ارزشمند، آرمان‌های شهر انسان‌محور و توجه به تردد دوچرخه و پیاده در طراحی‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
سرهنگ مجید فرزانه، رئیس پلیس راهور شهرستان شاهرود ضمن استقبال از طرح ادامه داد: پلیس راهور شهرستان ضمن ضروری شمردن این مهم، آمادگی فنی خود جهت مشاوره و همگرایی در تهیه این شناسنامه ترافیکی را اعلام کرد.
ناصر شمس، نایب رئیس شورای شهر بسطام هم از استقبال اعضای شورای اسلامی شهر برای اجرای این طرح به‌صورت اصولی و مطابق با استاندارد‌های ترافیکی خبر داد.