مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد:
رشد ۱۰۵ درصدی زکات در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی ؛ مجید مومنی، مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی در جلسه شورای زکات استان ، گفت: امسال ۲۰ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان زکات در استان جمع‌آوری شد که این رقم سال گذشته ۹ میلیارد و ۹۴۲میلیون تومان بوده است.


وی اظهار داشت: زکات جمع آوری شده در استان برای تأمین هزینه جهیزیه ۲۵ نوعروس، تامین هزینه ساخت و تعمیر ۱۶۰ منزل محرومان، تامین معیشت ۱۵ هزار و ۷۹۷ نیازمند و تامین هزینه درمان ۲۹۹ نیازمند صرف شده است.


مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: آموزش یک هزار و ۲۰۶ عامل زکات به صورت چهره به چهره در روستاها، نشست و دیدار با مدیران ۳۰ مرکز خرید گندم، بهره‌گیری از ۸۶ مبلغ افتخاری، راه اندازی ۹ مرکز نیکوکاری روستایی و پنج خانه زکات در روستاها مجموعه اقداماتی است که در استان باعث افزایش پرداخت زکات شده است.


مومنی، بر مصرف زکات برای رفع فقر و مشکل نیازمندان تاکید کرد و گفت: زکات باید صرف فقرا و رفع نیازمندی اقشار آسیب پذیر شود چرا که اگر زکات به درستی پرداخت و توزیع شود می‌تواند فقر را ریشه کن سازد.


وی بر مشخص بودن و مجوز افراد و متولیان جمع‌آوری زکات تاکید کرد و گفت: افراد، گروه‌ها و موسسات باید با مراجعه به دبیرخانه زکات، مجوز دریافت کنند تا جمع‌آوری و توزیع زکات به صورت متمرکز انجام شود.


گفتنی است در پایان این جلسه از زکات پردازان نمونه تجلیل شد.