گزارش تصویری :
رزمایش کمک مومنانه و مواسات به مناسبت هفته بسیج در اراک