گزارش تصویری از
رزمایش کمک های مومنانه شهرستان زرندیه در هفته بسیج