پایگاه نرگس حوزه زینبیه در طرح آمران سلامت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد: فرمانده وبسیجیان پایگاه نرگس حوزه زینبیه ناحیه مرکزی با همکاری پایگاه خدیجه و پایگاه برادران فعالیت زیادی در طرح آمران سلامت داشتند.
تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی تهیه و توزیع میوه و آبمیوه و بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی برای بیماران کرونایی محله و جویای احوال بیماران کرونایی به صورت مجازی و تلفنی مواردی از فعالیت های این حوزه می باشد.