گرد همایی فرهنگی کارکنان وظیفه لشکر14امام حسین (علیه السلام)برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی وتبلیغات لشکر14امام حسین (علیه السلام) همزمان باشهادت دانشمند برجسته هسته ای کشور شهید استادفخری زاده گرد همایی فرهنگی سیاسی ویژه کارکنان وظیفه در فضای آزاد  لشکر14امام حسین (علیه السلام) برگزار شد.

دراین برنامه یکی از فرماندهان محور لشکر14امام حسین (علیه السلام) در خصوص وضعیت فعلی کشور جمهوری اسلامی ،اخبار روز ونحوه شهادت دانشمندبرجسته هسته ای کشور شهید استادفخری زاده تحلیل نمود.

این سخنران افزود: جهت بالا بردن عزت واقتدار خود در جامعه بین الملل باید توان و آمادگی رزمی خود را بالا ببریم.

وی تاکید نمود:که کلید حل مشکلات جامعه فقط و فقط در داخل کشور میباشد ونباید باتکیه بر کشورهای غربی وامید به آنها کارهای کشور را به تاخیر انداخت.

این برنامه با میزبانی گردان قرارگاه و جمعی از  اعضای شورای لشکر14امام حسین (علیه السلام) با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار گردید.