اعزام تیمهای مراقبتی و درمانی در زاهدان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از زاهدان، فرمانده حوزه خدیجه(س) زاهدان گفت: تعدادی از بسیجیان حوزه خدیجه(س)  جهت  اجرای  طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به شش مرکز سلامت حاشیه شهر زاهدان معرفی و اعزام شدند.

سمیه آذرخش افزود: این طرح در راستای مقابله و پیشگیری از بیماری منحوس کرونا باهمکاری مرکزبهداشت انجام شده است.
 
وی بیان کرد: روند انجام کار با حضور مسئول هر مرکز به مراقبین سلامت تشریح گردید.

گفتنی است: در این طرح 6 تیم مراقبتی به مراکز سلامت اعزام شدند.