گزارش تصویری:
مراسم معارفه جانشین فرمانده سپاه ناحیه خوانسار

به گزارش خبرگزاری بسیج از خوانسار- مراسم معارفه جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوانسار با حضور مسئول بازرسی و انتصابات سپاه استان، پاسداران پایور و وظیفه و تعدادی از خواهران و برادر بسیجی با رعایت موازین بهداشتی در محل نمازخانه ستاد این ناحیه برگزار شد.

گفتنی است طی این مراسم از زحمات مسئول اسبق در مدت تصدی مسئولیت جانشین فرماندهی سپاه ناحیه خوانسار  تقدیر و مسئول جدید به عنوان فرمانده این ناحیه مقاومت بسیج معرفی گردید