با حضور حجت الاسلام نعیمی برگزار شد؛
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی
نشست بصیرتی به مناسبت 9 دی