مسئول سياسي سپاه نقده:
زوال آمريكا يك واقعيت غيرقابل‌انكار است

به گزارش خبرگزاری بسیج از نقده، محمد رضوی قره قشلاق كارشناس مسائل  سياسی در تشريح اتفاقات كنونی ايالات متحده، اظهار کرد: داستان زوال آمريكا يك واقعيت  غير قابل انكار بوده و ديگر نمي‌توان اين كشور را به عنوان يك ابر قدرت در نظر گرفت اتفاقات آمريكا نشان داد كه فساد در سيستم حكومتی اين كشور به شدت رخنه كرده و آمريكايی ها هم معترض سيستم سياسی و حكومتی اين كشور هستند.

وی افزود: اينكه در دوره های اخير انتخابات رياست جمهوری اين كشور افرادی به شكل كاملا ونداليستی به تخريب  و آشوب روی می آورند نشان می‌دهد كه سيستم فدرالی و در راس آن ليبرال دموكراسی با چالش هايی روبرو است كه تداوم برتری ايالات متحده بر جهان به عنوان يك ابرقدرت را زير سوال برده است.

مسئول سياسي سپاه نقده، گفت در طول انتخابات گذشته نيز شاهد اعتراض مردم به نتايج آرای انتخابات رياست جمهوري بوديم و اين نشان می‌دهد كه علاوه بر افول جايگاه آمريكا در دنيا، مشكلات درونی و داخلی نيز به صورت روزافزون‌تر دامنگير سيستم حكومتی اين كشور شده و همه اينها حاكی از زوال ايالات متحده است.

 انتهای پیام