جلسه کمیته فنی برنامه جهش تولید در محصولات کشاورزی، بسیج مهندسین کشاورزی شاهرود
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، جلسه کمیته فنی برنامه جهش تولید در محصولات کشاورزی با نگاه امنیت غذایی به همت کانون بسیج مهندسین کشاورزی شاهرود برگزار شد.
در این نشست که با حضور مهندسان بسیجی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان و مسئول کانون بسیج مهندسین در سالن جلسات اداره جهادکشاورزی برگزار شد، دکتر محمدی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان به تشریح اهمیت محصولات کشاورزی بر امنیت غذایی جامعه پرداخت.