تلاش اداره فرهنگ و ارشاد ری برای ایجاد «جمعه بازار هنر»

 

به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج،به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری  سید حسن صفوی در بازدید از یک کارگاه هنری گفت: حمایت از هنر و هنرمند یکی از رسالت های ویژه ما در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا شاهد رشد و تعالی در حوزه هنر باشیم.

وی در ادامه از راه اندازی جمعه بازار هنر خبر داد و گفت: در تلاشیم تا یک اتفاق خوش یمن در راستای استواری هنر و معرفی هنرمندان فاخر شهرستان ری انجام دهیم و با همکاری اداره میراث فرهنگی صنایع، دستی و گردشگری ری، شهرداری ها و هم افزایی دیگر دستگاه ها، همچون فرمانداری ویژه ری «جمعه بازار هنر» شروع به فعالیت کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری افزود: جمعه بازار هنر، یکی از مطالبات جدی هنرمندان است و ظرفیت های خوبی در ایجاد این امر وجود دارد که می توان از آن بهره برد و به نتایج خوبی دست یافت