آموزش افزایش بهره وری دام در منطقه عشایری برگزار شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، آموزش عشایران بسیجی روستای هارونی به شیوه‌های جدید دامداری و اصلاح نژاد بهتر دام بومی محل در روستای هارونی با مربی گری آقای دهقان از قرارگاه خاتم که در مسجد روستا برگزار گردید.
در این کلاس در خصوص نحوه نگه داری دام در دامداری با رعایت بهداشت مکان دام شامل آهک باشی، تهویه مناسب، اصلاح نژاد دام بومی راه اندازی یه شبکه و گروه از مردم و بهسازی دامداری‌های کوچک روستا با مشارکت قرارگاه انجام شد.