از همجوار دوستدار راه آهن شمالشرق (۱) شاهرود تقدیر شد
به گزارش خبرگزاری بسیج، از هوشیاری ودقت عمل نوجوان ساکن حاشیه‌ی خطوط ریلی در اعلام شکستگی خط تقدیر وتشکر بعمل آمد.
فرشاد زادخور مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) بیان کرد: محمد مهدی عباسی دانش آموز ۱۳ ساله از خانواده کشاورز روستایی در خط محل سکونت خود (کیلومتر ۵۸۰ بلاک زوج جاجرم آزادور، روستای قلعه نو از توابع شهرستان جغتای خراسان رضوی) متوجه شکستگی ریل شده وموضوع را از طریق خانواده به ایستگاه راه آهن آزادور منعکس و متعاقب آن اقدامات اصلاحی انجام شد.
خاطر نشان می‌شود به منظور تشویق ایشان و اشاعه فرهنگ حسن همجواری وتوسعه مسئولیت پذیری اجتماعی، با حضور اعضای کمیسیون پیشگیری از سوانح این اداره کل وشورای روستا واولیای محل تحصیل با اهدای لوح وهدیه نقدی از وی تقدیر بعمل آمد.