راه اندازی بخش آزمایش PCR تشخیص کرونا در بیمارستان شهید محلاتی تبریز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، با تدابیر دکتر حسینی؛ رئیس بیمارستان شهید محلاتی تبریز وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران و همچنین با تلاش های شبانه روزی همکاران مرکز ژنتیک مولکولی آزمایشگاه بیمارستان، بخش آزمایش PCR تشخیص ویروس کرونا موفق به اخذ مجوز کار شده و از اول بهمن ماه 1399 در راستای خدمت رسانی به هموطنان آغاز به کار کرده است.
بخش تشخیص مولکولی و PCR ویروس کرونا با داشتن دستگاه های پیشرفته و بروز جهانی شامل؛ دستگاه پیشرفته تشخیص و شناسایی ویروس REAl time PCR، دستگاه سانتیفیوژ یخچالدار برای مراحل استخراج RNA ویروس و.... است.

راه اندازی بخش آزمایش PCR تشخیص کرونا در بیمارستان شهید محلاتی تبریز
در این راستا همچنین در درمانگاه عفونی بیمارستان، بخش نمونه برداری سرپایی ویروس کرونا راه اندازی شده استکه توسط کادر متخصص نمونه برداری، نمونه کرونا سرپایی از مراجعین گرفته و جهت تشخیص ویروس کرونا در سریع ترین زمان ممکن به بخش آزمایشی PCR انتقال داده می شود.

راه اندازی بخش آزمایش PCR تشخیص کرونا در بیمارستان شهید محلاتی تبریز

راه اندازی بخش آزمایش PCR تشخیص کرونا در بیمارستان شهید محلاتی تبریز